Märts 2019

* “Seltsimees laps” filmitund  – 5. klass, õpetaja H. Matto
* Luuletund  luuletustega kodupaigast – 3. klass, õpetaja E. Sokman
* Meie raamatulugemise lugude tutvustamine, tahvliesitlus- 3. klass, õpetaja E. Sokman
* 2. klassi raamatukogutunnis valmis  kõige uuemate raamatukogu raamatute infolehtede tahvliesitlus, rühmatööna etendasime järgmised nukulavastused:
Villul on kõht tühi
Hiir, kass, kukk ja rebane
Kass ja hiir
* Kassimuinasjuttude tund-1. klass, õpetaja T. Keres
* Kassimuinasjuttude väljapanek ja lugemine
*Raamatukoguhoidja ametiga tutvumine- lasteaia Õnneseene rühm ja õpetajad *Kassiluuletuste tund- 2. klass *Ilusate eestikeelsete sõnade ettekanne ja koolilugemise uuendamine- 9. klass, õpetaja A. Liiv
*Kassilugude lugemised, projektiteatri etendus- 3. klass, õpetaja E. Sokman *Kassilugude lavastamine ja lugemine- 2. klass *Kassilugude lugemise tunnid- 5. ja 6. klass, õpetaja H. Matto
Veebruar 2019

* Sea-aasta alguse puhul ühiselt sea joonistamine 
* Ninatarkade ja Tarkade projekt “Ilm” 
* Lugemisprojekti “Meie väike raamatukogu” raamatutega tutvumine- 1. klass, õpetaja T. Keres

Jaanuar 2019

*Projekt “Kaitse end”- 6. ja 7. klass, õpetaja K. Salf, esineja M. Kanarik 
*Jutulinna Raamatuklubi- 3. klass ja õpetaja E. Sokman: 
 – huvitavate lugemiselamuste jagamine teetassi taga 
 – Triin Leesi “Miks lugeda Aino Pervikut?” ühine läbiarutamine 
 – Aino Perviku raamatutega tutvuse uuendamine 
* Miks lugeda Aino Pervikut? arutlustunnid 5. ja 6. klassiga, õpetaja H. Matto 
* Grupitöö inimeseõpetuse tunnis, valminud tööde esitlemine- 7. klass, õpetaja E. Sokman 
* Lasteaiale filmitund “Metsloomade elu talvel” 
* Aino Perviku raamatute väljapanek