Veebruar 2019

* Sea-aasta alguse puhul ühiselt sea joonistamine 
* Ninatarkade ja Tarkade projekt “Ilm” 
* Lugemisprojekti “Meie väike raamatukogu” raamatutega tutvumine- 1. klass, õpetaja T. Keres

Jaanuar 2019

*Projekt “Kaitse end”- 6. ja 7. klass, õpetaja K. Salf, esineja M. Kanarik 
*Jutulinna Raamatuklubi- 3. klass ja õpetaja E. Sokman: 
 – huvitavate lugemiselamuste jagamine teetassi taga 
 – Triin Leesi “Miks lugeda Aino Pervikut?” ühine läbiarutamine 
 – Aino Perviku raamatutega tutvuse uuendamine 
* Miks lugeda Aino Pervikut? arutlustunnid 5. ja 6. klassiga, õpetaja H. Matto 
* Grupitöö inimeseõpetuse tunnis, valminud tööde esitlemine- 7. klass, õpetaja E. Sokman 
* Lasteaiale filmitund “Metsloomade elu talvel” 
* Aino Perviku raamatute väljapanek 

Detsember 2018

*Näärikaartide näitus- 7. klass, õpetaja H. Matto

*Teemal “Rõõm toidust” infootsing, vaatmike koostamine ja tutvustamine-5. klass,  õpetaja E. Sokman
*Raamatutund L. Tungla raamatutega- 1. klass, õpetaja T. Keres
*Lastejaama JÕULUKALENDRI muinasjuttude kuulamine- 1., 2. ja 3. klass
* Jõuluristsõnad, õpetaja H. Matto
* Vaatmiku “Weihnachten” koostamine- 9. klass, õpetaja E. Sokman