Märts

* “Seltsimees laps” filmitund  – 5. klass, õpetaja H. Matto
* Luuletund  luuletustega kodupaigast – 3. klass, õpetaja E. Sokman
* Meie raamatulugemise lugude tutvustamine, tahvliesitlus- 3. klass, õpetaja E. Sokman
* 2. klassi raamatukogutunnis valmis  kõige uuemate raamatukogu raamatute infolehtede tahvliesitlus, rühmatööna etendasime järgmised nukulavastused:
Villul on kõht tühi
Hiir, kass, kukk ja rebane
Kass ja hiir
* Kassimuinasjuttude tund-1. klass, õpetaja T. Keres
* Kassimuinasjuttude väljapanek ja lugemine
*Raamatukoguhoidja ametiga tutvumine- lasteaia Õnneseene rühm ja õpetajad *Kassiluuletuste tund- 2. klass *Ilusate eestikeelsete sõnade ettekanne ja koolilugemise uuendamine- 9. klass, õpetaja A. Liiv