Veebruar 2019

* Sea-aasta alguse puhul ühiselt sea joonistamine 
* Ninatarkade ja Tarkade projekt “Ilm” 
* Lugemisprojekti “Meie väike raamatukogu” raamatutega tutvumine- 1. klass, õpetaja T. Keres