Detsember 2018

*Näärikaartide näitus- 7. klass, õpetaja H. Matto

*Teemal “Rõõm toidust” infootsing, vaatmike koostamine ja tutvustamine-5. klass,  õpetaja E. Sokman
*Raamatutund L. Tungla raamatutega- 1. klass, õpetaja T. Keres
*Lastejaama JÕULUKALENDRI muinasjuttude kuulamine- 1., 2. ja 3. klass
* Jõuluristsõnad, õpetaja H. Matto
* Vaatmiku “Weihnachten” koostamine- 9. klass, õpetaja E. Sokman