September 2018

*Jutulinna Raamatuklubi raamatutega tutvumine ja lugemine- 3. klass, õpetaja E. Sokman 

*Hakkame lugema loomaraamatuid!- 1. klass, õpetaja T. Keres 

*Raamatukogu ja raamatud- 7. klass, õpetaja A. Liiv 

*Töövihikusse infootsing- 5. klass, õpetaja H. Matto 

*Sõnaraamatute tund- 6. klass, õpetaja H. Matto 

*Võistulugemise “Kus hundist räägitakse” raamatute tutvustamine ja valik- 4. klass, õpetaja H. Mendrik 

*Anonüümsete Papagoide riiuli teadusraamatutega tutvumine- 5. ja 6. klass, õpetaja H. Matto 

*Luuleline sügistervitus- 9. klass, õpetaja A. Liiv 

*”Suksuaabitsa” esitlus, autor Deili Salf- 1.- 4. klass, õpetajad T. Keres, H. Ahelik, E. Sokman, H. Mendrik 

*”Suksuaabitsa”  ülesannete täitmine